تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
درباره درب اتوماتیک

درباره درب اتوماتیک

کاربرد درب اتوماتیک

هر فضایی که نیاز به امنیت بالایی داشته باد قابلیت استفاده از درب های اتوماتیک را دارد، بهتر است بگوییم در این فضها باید از درب اتوماتیک استفاده شود.

مکان های بهداشتی مانند بیمارستان و آزمایشگاه ها از مکان های مهمی هستند که می توانند از درب های اتوماتیک استفاده کنند.

هتل ها، فروشگاه ها و مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ دیگر مکان هایی هستند که از درب های اتوماتیک غالبا استفاده می کنند.

انواع مختلف درب های اتوماتی

درب اتوماتیک شیشه ای

دب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک ریلی

درب اتوماتیک سریع بالا رونده

درب های ویژه بیمارستانی

و ...  .

قسمت های تشکیل دهنده درب اتوماتیک

 

 

درب اتوماتیک

 

مرکز کنترل و یا مان تابلو ی فرمان درب اتوماتیک

میکرو سوییچ

پایه درب اتوماتیک

قفل درب اتوماتیک

چشمی درب اتوماتیک