تلفن تماس
88481020- 021
ایمیل
info@mandegardoor.com
MIG اولین برند ایرانی درب های اتوماتیک

MIG اولین برند ایرانی درب های اتوماتیک

  • درب های اتوماتک MIG مجهز به بهترین و پرقدرت ترین موتور دنیا، دانکر آلمان با 5سال گارانتی 

با قابلیت بازشوی 3200 سانتی متر در عرض و ارتفاع

نمونه اجرایی درب های اتوماتیک MIG  توسط نماینده گروه درب های اتوماتیک ماندگار در استان کرمان:

 

 

 

درب اتوماتیک