تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب اتوماتيك لولايي  تقريباً 90 درصد درب هاي اتوماتيك پاركينگي مدل لولايي هستند. درب هاي اتوماتيك لولايي هم به سمت داخل و هم به سمت بيرون باز مي شوند. معمولاً وزن اين دربها از هر لنگه 100 كيلو تا 600 كيلو مي باشد.

سيستم درب اتوماتيك لولايي در دو مدل 24 ولت و 220 ولت موجود هستند. جك هاي 24ولت براي ترددهاي بالا و درب هاي سبك تر استفاده مي شود و جك هاي 220 ولت براي ترددهاي پائين و درب هاي سنگين تر استفاده  مي شود. نوع ديگر جك هاي لولايي مدل هيدروليك مي باشد كه براي ترددهاي بالا با وزن سنگين استفاده ميشود.