تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا ( folding )

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو با امکان تا شدن برای داخل دهانه های کم عرض بسیار مناسب است . زیرا این نوع  درب اتوماتیک شیشه ای راه حل منحصر به فرد ی برای راهروها ، کریدورها و ورودی هایی ست که برای نصب سایر دربهای اتوماتیک  محدودیت جدی وجود دارد .

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو یا ( folding )

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو  دامنه انتخاب وسیعی از اندازه ها ی ساخت طرز عمل ظاهری و مدل های شیشه ای تحقق بخشیدن به راه حل مناسب مشتری را امکان پذیر می سازد که با طور کامل با روش اجرای معماری آن سازگار است. 

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو  دامنه کاملی از عوامل ایمنی و کنترل موجود، شما را قادر می سازد که راه حل بهینه ای را برای وضعیت و موقعیت تان پیدا کنید. رادار های تخصیص حرکتی یک ورود بدون هیچ گونه تماس با درب یا دستگیره را فراهم می کند.عوامل کنترل دسترسی دیگر مانند دکمه های فشاری یا کلید های کشیدنی و یا پادری تماسی بر طبق موقعیت می توانند وصل شوند. به وسیله کلید چند حالته می توانید نحوه فعالیت درب اتوماتیک شیشه ای تاشو را به صورت های دستی اتوماتیک باز یک طرف قفل خروج انتخاب کنید.لت های متعارف و مکانیزم ضد برخورد با مانع مطمئن می سازد که یک شخص می تواند به سلامت و بدون خطر از این درب عبور کند.

درب اتوماتیک شیشه ای تاشو  برای مکان هایی که فضا محدود است نيز مناسب است.

صرف نظر از فضای محدود موجود درب اتوماتیک شیشه ای راه حلی مناسب و بی بدیل برای ایجاد بزرگترین عرض ورودی می باشد.