تلفن تماس
88481020- 021
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب کرکره ای اتوماتیک با موتور توبولار

درب کرکره ای با موتور توبولار درب های اتوماتیک ماندگار عموماً برای ابعاد تا 16 متر مربع استفاده می شوند، متخصصان گروه دربهای اتوماتیک ماندگار این مدل از کرکره ها را برای ترددهای کم و عموماً برای فروشگاه ها پیشنهاد می کنند.

درب کرکره ای اتوماتیک موتورهای توبولار بسته به ابعاد دهنه از 30 نیوتن تا 300 نیوتن درجه بندی شده اند.

درب کرکره ای اتوماتیک با موتور توبولار