تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
انواع دربهای سریع بالا رونده

انواع دربهای سریع بالا رونده

1.     رول آپ ROLL UP           این نوع از دربهای رول آپ برای جداکردن دو سالن از هم استفاده شده که برای جلوگیری از تلف شدن انرژی و تبادل حرارت کاربرد زیادی دارند. از نظر ارتفاع محدودیتی ندارند اما حداکثر عرضی که  قابلیت اجرا دارد 4 متر است و سرعت بازکردن وبستن درب  یک متر بر ثانیه است . درهای رول آپ پیرامون محوری به قطر 12 سانتیمتر می چرخد و از نظر فضا حداکثر 30 سانتی متر اشغال می کند. 2.     فلکس آپ  FLEX UP از این نوع در ها میشود بعنوان در های بیرونی و در مجاورت بادهای شدید استفاده کرد. تا عرض 10 متر بصورت یکپارچه  قابل اجرا بوده و ارتفاع آنها نا محدود واز نظر سرعتی هم ، سرعت باز وبسته شدن این مدل درب اتوماتیک نیم متر در ثانیه است . در های فلکس آپ به موازات هم و بصورت پله ای جمع شده  و بعد از اینکه جمع شد 70 سانتی متر فضا را اشغال می کنند. جنس در های سریع بالا رونده از پی وی سی الیافدار 950 گرمی و در رنگهای مختلف و یا از نوع پی وی سی شفاف می باشد. از نظر جنسی سبک و استحلاک پایین داشته  و این  درها قابلیت تردد نامحدود را دارند.