تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
سنسورهای درب اتوماتیک

سنسورهای درب اتوماتیک

1.سنسور مادون قرمز اکتیو در درب اتوماتیک: این  سنسورها که بصورت استاتیک هستند تنها اشخاص واجسامی را تشخیص میدهند که باعث شکسته شدن پرتو نور ماودون قرمز می شوند و البته محل تشخیص دادن شامل نقاطی وابسته به یک سطح وسیع است که روی فواصل مرکزی نوری لنزهای فرستنده و لنزهای گیرنده قرار دارند. تقسیم بندی این سنسورها در دو دسته ی جداست: حذف زمینه: این دتکتورها در قسمتهای متحرک مثل درب چرخان استفاده میشوند . آنالیز کننده زمینه: این دتکتورها برای اینکه خروجی داشته باشند به سیگنالی از زمینه نیاز دارند . 2.       سنسور مادون قرمز از نوع پسیو در درب های اتوماتیک : طرز کارشان خیلی شبیه دوربین مادون قرمزی است که برای پیداکردن تلفات حرارتی ساختمانها بکار میروند. سنسورهای حساس به مادون قرمز از محل مشخص شده تصویر حرارتی را ایجاد میکنند . پس از حدود 20 ثانیه که به آن زمان تنظیم اولیه گویند تصویر مادون قرمز ذخیره می شود. در مرحله ی بعدی اگردر تصویر حرارتی حرکتی اتفاق افتاد سنسور به خروجی سوئیچ می کند. 3. میکروویو: امواجی الکترومغناطیسی بیش از یک گیگاهرتز به کمک آنتن  متحرک را براحتی میتوان ارسال کرد آنها را از طریق کف زمین و سایر سطوح به گیرنده برگشت داد بدون اینکه مشکل پیش آید. فرکانس ارسال و دریافت یکسان باقی می ماند اگر حرکتی در مکان تحت نظارت وجود نداشته باشد . هر سیستم الکترونیکی تابع ضوابط و استانداردهای مشخصی است و البته سنسور دربهای اتوماتیک و سیستمهای وابسته به آن هم تابع استاندارد هستند.