تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
استفاده دربهای اتوماتیک

استفاده دربهای اتوماتیک

1. امنیتی مثل دربهای اتوماتیک مکان های خاص ومرکز نظامی و آزمایشگاه ها. 2. درب اتوماتیک پارکینگ منازل و بیمارستان ها که جنبه رفاهی دارد . 3. مصرف انرژی که شامل دربهای اتوماتیک فروشگاه ها و هتلها میشود . 4. دربهای اتوماتیک اتاق عمل و بعضی آزمایشگاهها که جنبه بهداشتی دارند . 5. جایگزین نیروی انسانی درب اتوماتیک در جلوگیری کردن از گسترش دادن آتش قابل ملاحظه است و به عنوان یک مانع برای مقابله با سر و صدا عمل است . مکانیزم های قفلی که در این دربهای اتوماتیک تعبیه شده است اجازه ورود به برخی افراد و وارد نشدن برخی دیگر را به همراه دارد .  درب برای یک ساختمان جنبه زیبایی داشته است. کارکرد دربهای اتوماتیک به صورت خودکار است به این معنی که شما قادر هستید تنها با راه رفتن مستقیم در مقابل درب باعث باز و بسته شدنش شوید .