تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
درب های اتوماتیک تلسکوپی

درب های اتوماتیک تلسکوپی

همانند بقیه درب های اتوماتیک شیشه ای برقی با استفاده از اپراتور باز و بسته شده  و اپراتور مناسب خود را می طلبد. مزایای درب اتوماتیک تلسکوپی: * از نظر فضا ومکان نیاز به فضای بازشوی کمتری دارد * مصرف بهینه برق در این نوع درب ها رعایت شده است . * از نظر هزینه نسبت به برخی از درب های اتوماتیک برقی هزینه نصب و راه اندازی کمتر دارند در ساخت این نوع درب اتوماتیک شیشه ای از شیشه سکوریت ویژه و با ایمنی بالا  استفاده می شود که در هنگام شکسته شدن احتمالی هر مترمربع آن به ۱۳۰۰ قسمت تقسیم می شود و فضای بازشوی مناسبی دارد و درمقایسه با برخی از درب های اتوماتیک شیشه ای فضای کمتری را اشغال می کند. یک طرفه یا دو طرفه نصب و راه اندازی می شود .