تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
درب کنترلی گاراژی

درب کنترلی گاراژی

 معمولا این گروه از  درب های اتوماتیک در کشورهای غربی مصرف بالایی دارند که معمولا هم درب و هم سیستم اتوماتیک را باهم به فروش می رسانند. اما شاید در ایران استقبال زیادی از این سیستم نشده و این درب ها طرفداری ندارند  و ترجیه میدهند از نمونه های جایگزین دیگری بجای درب اتوماتیک زیر سقفی استفاده نمایند . محدودیتی که ممکن است در استفاده از دربهای گاراژی باشد ، استفاده از آن در پارکینگهای مسقف است که دلیلش هم ایت است که حتما باید در پارکینگهایی نصب شده که سقف داشته باشد .