تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
نصب درب MIG در ساختمان سراي نوآوري دانشگاه آزاد

نصب درب MIG در ساختمان سراي نوآوري دانشگاه آزاد

نصب درب اتوماتیک شیشه ای در دانشگاه آزاد سرای نوآوری

ازنکات مهمی که در زمان خرید درب اتوماتیک شیشه ای باید به آن توجه داشت عبارتند از:

  1. میزان ضخامت آن و جنس شیشه
  2. تناسب نمای کلی ساختمان و نوع درب با شرایط ورودی و کاربرد آن
  3. سایر تجهیزات کنترل باز و بسته شدن اتوماتیک درب ، نوع و برند جک و موتور

گروه ماندگار ارائه دهنده درب های اتوماتیک شیشه ای MIG