تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com
نصب درب اتوماتیک شیشه ای MIG نساجی و کویر جین سمنان

نصب درب اتوماتیک شیشه ای MIG نساجی و کویر جین سمنان

نصب درب شیشه ای اتوماتیک در نساجی و کویر جین سمنان

امروز اکثر مراکز دولتی و غیر دولتی اعم از بیمارستان ها ، شرکت ای خصوصی و اداره جات و دانشگاه ها و ...اقدام به نصب درب های اتوماتیک شیشه ای میکنند .

نصب و راه اندازی درب اتوماتیک شیشه ای مقاوم ، ایمن و با استاندارد را با شرکت معتبر ماندگار درب تجربه بفرمایید.