تلفن تماس
02122113110
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب اتوماتیک بیمارستانی DITEC

درب اتوماتیک بیمارستانی مناسب برای استفاده در:

 • اتاق جراحی
 • اتاق رادیولوژی
 • اتاق های ایزوله
 • مراکز توانبخشی
 • مراکز جراحی محدود،پزشکان، دندانپزشکان
 • دیگر بخش ها
 • صنایع داروسازی
 • محیط های ایزوله شده در برابر صدا و اتاقهای ضبط
 • آزمایش های الکترونیکی
 • آزمایشهای آنالیز و تجزیه (دارویی و بخش شیمیایی)
 • جابجایی دربها با لنگه های سنگین و خاص

شرکت درب ماندگار با توجه به تجربه چندین ساله خود و اجرای پروژه های متعدد بیمارستانی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز توانایی راه اندازی درب اتوماتیک بیمارستانی را دارد.