تلفن تماس
021-88481020
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب اتوماتیک لولایی تقریباً 90 درصد درب های اتوماتیک پارکینگی مدل لولایی هستند. درب های اتوماتیک لولایی هم به سمت داخل و هم به سمت بیرون باز می شوند. معمولاً وزن این دربها از هر لنگه 100 کیلو تا 600 کیلو می باشد.

سیستم درب اتوماتیک لولایی در دو مدل 24 ولت و 220 ولت موجود هستند. جک های 24ولت برای ترددهای بالا و درب های سبک تر استفاده می شود و جک های 220 ولت برای ترددهای پائین و درب های سنگین تر استفاده  می شود. نوع دیگر جک های لولایی مدل هیدرولیک می باشد که برای ترددهای بالا با وزن سنگین استفاده می شود.