تلفن تماس
02122113110
ایمیل
info@mandegardoor.com

درب اتوماتیک کرکره ای با موتور توبولار

درب اتوماتیک کرکره ای با موتور توبولار درب های اتوماتیک ماندگار عموماً برای ابعاد تا 16 متر مربع استفاده می شوند، متخصصان گروه دربهای اتوماتیک ماندگار این مدل از درب اتوماتیک کرکره ای را برای ترددهای کم و عموماً برای فروشگاه ها پیشنهاد می کنند.

درب اتوماتیک کرکره ای با موتورهای توبولار بسته به ابعاد دهنه از 30 نیوتن تا 300 نیوتن درجه بندی شده اند.

درب اتوماتیک کرکره ای با موتور توبولار